Landbruk
Hjem
3D Kart
Landbruk
For Landbruk leverer vi tjenester for å gi bedre avling og økonomi. Vi lager detaljerte tilstandskart over områdene, og kan ut fra dette lage "oppskrifer" for hvor det må gjødsles mer eller mindre eller andre tiltak. Vi leser helsen til det som er plantet. Ut fra dette kan vi f.eks se hvor det er for mye/lite vann, hvor det må mer/mindre gjødsel. Har brukeren riktig utstyr kan vi levere en "resept" som lastes inn i gps-styring på traktoren. Traktoren vil da regulere mengde som skal på de forskjellige koordinatene på området.
Aaraas AS Drone leverer tjenester til Entreprenører og Landbruk.
For Landbruk leverer vi tjenester for å gi bedre avling og økonomi.
For entreprenører/utbyggere, arkitekter eller offentlig kan vi levere 3D kart over gitte områder.
3D Kart
3D kartene vi lager gjør det mulig å måle ut areal, volum, høyder osv. Kartene kan også hentes inn i Autocad som Punktskyer. (Autocad Civil 3D) Dette gjør det mye enklere å beregne kostnader for områder som skal brukes til diverse formål. Om det er å beregne masse som må fjernes, masse som må fylles på, størrelser på arealer osv. Alt av mål kan da hentes rett ut av modellen uten behov for å løpe ut med

3D Kart

Landbruk
For Landbruk leverer vi tjenester for å gi bedre avling og økonomi. Vi lager detaljerte tilstandskart over områdene, og kan ut fra dette lage "oppskrifer" for hvor det må gjødsles mer eller mindre eller andre tiltak. Vi leser helsen til det som er plantet. Ut fra dette kan vi f.eks se hvor det er for mye/lite vann, hvor det må mer/mindre gjødsel. Har brukeren riktig utstyr kan vi levere en "resept" som lastes inn i gps-styring på traktoren. Traktoren vil da regulere mengde som skal på de forskjellige koordinatene på området.
Aaraas AS Drone leverer tjenester til Entreprenører og Landbruk.
For Landbruk leverer vi tjenester for å gi bedre avling og økonomi.
For entreprenører/utbyggere, arkitekter eller offentlig kan vi levere 3D kart over gitte områder.
3D Kart
3D kartene vi lager gjør det mulig å måle ut areal, volum, høyder osv. Kartene kan også hentes inn i Autocad som Punktskyer. (Autocad Civil 3D) Dette gjør det mye enklere å beregne kostnader for områder som skal brukes til diverse formål. Om det er å beregne masse som må fjernes, masse som må fylles på, størrelser på arealer osv. Alt av mål kan da hentes rett ut av modellen uten behov for å løpe ut med